cz en de

ASOPS
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Filharmonie
Hradec Králové

Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonicky orchestr Hradec Králové, v roce 1987 na Statni symfonicky orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové (1921-65) až k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku 1887. Období největšího uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se jménem prof. Františka Vajnara, který pracoval jako šéfdirigent s orchestrem nepřetržitě od roku 1991 až do roku 2001, kdy byl jmenován čestným šéfdirigentem tělesa. Současným šéfdirigentem FHK je skladatel, dirigent a houslista Ondřej Kukal (od roku 2002), hlavním dirigentem Andreas Sebastian Weiser (od roku 2006). FHK vystoupila na podiích významných koncertních síní Evropy (Grosser Musikvereinssaal ve Vídni, Victoria Hall v Ženevě, Queen Elizabeth Hall v Antverpach aj.), účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a Švýcarsku. Pro bohaté zkušenosti s prováděním velkých oratorních děl světové hudební literatury se FHK stala vyhledávaným profesionálním partnerem pro domácí a především zahraniční sborová tělesa. FHK účinkuje na významných festivalech (Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy aj.), od roku 2005 pak sama pořádá ve spolupráci s Českým rozhlasem 3 – Vltava unikátní festival soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové, který se zaměřuje na uvádění děl významných zahraničních skladatelů převážně v českých premiérách (Gija Kančeli, Sofia Gubajdulina, Luciano Berio, Tan Dun, Hans Werner Henze) a k jehož dosavadním vrcholům patři provedeni opery Steva Reicha Three Tales (2006), Viola-Tango-Rock-Koncertu Benjamina Jusupova (2007), kantáty Alfreda Schnittkeho Seid nuchtern und wachet... (2008) nebo Pendereckého Symfonie č.5 a č.8, které autor osobně dirigoval (2009). Filharmonie Hradec Králové má na svém kontě spolupráci  s renomovanými sólisty ( G. Beňačková, S. Červená, E. Urbanová, D. Pecková, S. Houda – Šaturová, L.Flanigan, E. Haken, R. Novák, M. Dvorský, J.Svěcený, P. Šporcl, G. Demeterová atd. ) a dirigenty ( K. Penderecki, M. Turnovský, K. Zehnder, L. Svárovský, I. Dénes, L. Pešek, V. Neuman aj. ) V roce 2004 – 2005 prošla budova královéhradecké Filharmonie generální rekonstrukcí a získala tak koncertní síň s akustikou na úrovni nejlepších světových sálů.

ředitel: RNDr. Václav Derner
Eliščino nábřeží 777, 500 09 Hradec Králové, tel.: +420 495 211 491, fax: +420 495 211 952
E-mail: fhk@fhk.cz, www.fhk.cz

© 2012 Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (Aktualizováno 06.01.2010)
vstup pro členy