cz en de

ASOPS
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Asociace symfonických orchestrů
a pěveckých sborů ČR

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky je právnickou osobou – zájmovým sdružením právnických osob podle §20f - §20j Občanského zákoníku. Navazuje na činnost občanského sdružení Asociace ředitelů symfonických orchestrů České republiky, které bylo založeno v dubnu 1996. Jejími členy jsou všechny profesionální orchestry s právní subjektivitou na území České republiky a Český filharmonický sbor Brno. Smyslem činnosti Asociace je prosazování zájmů orchestrů a sborů v České republice, vzájemná spolupráce a pomoc při řešení pracovních i uměleckých úkolů, společné vystupování vůči orgánům státní správy či samosprávy, hájení stanovisek zaměstnavatelů při jednáních s odborovými organizacemi působícími v orchestrech a sborech a obecný zájem na kultivaci veřejné sféry a duchovního života v České republice. Asociace je členem Unie zaměstnavatelských svazů, úzce spolupracuje s Ministerstvem kultury ČR, Asociací profesionálních divadel ČR a Svazem evropských asociací zaměstnavatelů živého umění PEARLE se sídlem v Bruselu.

© 2012 Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR
vstup pro členy